Při sdílení výzvy můžete použít naši grafiku nebo text výzvy.

Grafiku si můžete stáhnout kliknutím pravého tlačítka myši a uložením souboru do vašeho zařízení.

Text výzvy

V pondělí 22.března uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. V průběhu následujících dvanácti měsíců zemřelo v souvislosti s pandemií virového onemocnění covid-19 dalších více než dvacet tisíc našich spoluobčanů. Mnohé další oběti patrně nejsou zahrnuty ve statistikách. Je jisté, že počet se ještě zdaleka neuzavřel. 

Jako občané, publicisté a aktivisté vyzýváme českou společnost, aby si památku obětí pandemie připomenula. Jsme přesvědčeni, že společné sdílení smutku a vzpomínek na oběti umožní naší společnosti lépe a důstojněji vykročit do budoucnosti, která nás po skončení pandemie čeká. Bude v ní mnoho nových výzev, jež se budeme muset naučit zvládat. Ale památka obětí by vyhasnout neměla.

Vyzýváme ke společné minutě ticha v pravé poledne v pondělí 22.března. K této vzpomínce se připojí vyzváněním zvonů církve, bude šířena v médiích a na sociálních sítích. Dokážeme-li se semknout k takové připomínce památky obětí, k důstojnému a všech politických motivů prostému vzdání úcty obětem a pozůstalým z úst veřejně působících osobností, budeme si jako společnost moci říct, že jsme nenechali zvítězit lhostejnost a nezájem o osudy druhých.

Budeme vděčni za šíření této výzvy všemi, kteří budou respektovat, že chvíle smutku neslouží hledání viníků či zdůrazňování jakýchkoliv dílčích zájmů. Smutek a smrt v době pandemie už z naší společné paměti nevymažeme. Minuta ticha za oběti pandemie bude také symbolickým rozloučením, k němuž v rodinách zemřelých často ani nemohlo dojít. Bude také vděkem za život, jehož cenu si v této době uvědomujeme víc než kdy dřív. Minutu ticha jako velké společné gesto jsme obětem, pozůstalým i sobě samotným dlužni.

březen 2021

Petr Pospíchal
Jana Hradilková
Jan Kašpárek

Zkrácený text výzvy

MINUTA TICHA – pondělí 22.března ve 12:00

Minuta ticha za oběti pandemie má připomenout všechny zemřelé během uplynulých dvanácti měsíců. Koná se v den výročí prvního úmrtí na covid v Česku. Má to být důstojná připomínka, která nebude využitá pro politické cíle nebo k řešení viny. Patří zemřelým a pozůstalým, kteří se se svými blízkými mnohdy ani nemohli řádně rozloučit. Má pomoci nám všem vyrovnat se s touto tragédií a uvědomit si cenu života. 

MINUTA TICHA – pondělí 22.března ve 12:00

 • celonárodní připomínka obětí pandemie v den výročí prvního úmrtí v Česku
 • podobné akce se konaly v dalších zemích (USA, Polsko, Velká Británie, Švýcarsko)
 • pomožme uctít zemřelé a pozůstalým pomoci vyrovnat se se ztrátou
 • Minuta ticha má být důstojná, nepolitická a nemá řešit, kdo za co může

MOMENT OF SILENCE – Monday 22nd of March at noon

A moment of silence for the victims of the pandemic is for remembering those who have fallen in the last twelve months. The moment of silence is going to take place on the anniversary of the death from covid in Czechia. This memorial will not have any political points nor it will blame anyone. This event belongs to the deceased and their mourners, whom often could not even say their goodbyes. It is here to help us all to cope with this tragedy and to perceive the cost of our lives.

A MOMENT OF SILENCE – Monday 22nd of March at noon

 • national memorial for the victims of the pandemic, taking place on the day when the first death from covid occurred, last year
 • similar events took place all over the world (in the USA, Poland, Great Britain and Switzerland)
 • lets pay respect to the deceased and help their grieving cope with the lost
 • the moment of silence is respectful, apolitical and should not blame anyone

PHÚT MẶC NIỆM

Ngày 22 tháng ba vào lúc 12 giờ trưa Phút mặc niệm những nạn nhân đại dịch tưởng nhớ đến tất cả những nạn nhân đã thiệt mạng trong vòng 12 tháng vừa qua. Phút mặc niệm cử hành vào ngày đầy năm khi nạn nhân đầu tiên thiệt mạng vì Covid-19 tại Cộng hòa Séc. Phút tưởng niệm là nghi lễ trang nghiêm và sẽ không phục vụ cho bất cứ mục đích chính trị hay đổ lỗi trách nhiệm nào khác. Giờ phút đó thuộc về những người đã khuất và thân nhân của họ, trong số đó nhiều người đã không có cơ hội chia tay với những người thân khi lâm chung. Phút tưởng niệm giúp chúng ta đối đầu với tấn bi kịch này và ý thức được giá trị của cuộc sống.

PHÚT MẶC NIỆM – Ngày 22 tháng ba vào lúc 12 giờ trưa

 • toàn quốc tưởng niệm các nạn nhân đại dịch bệnh vào ngày đầy năm khi nạn nhân đầu tiên thiệt mạng tại Cộng hòa Séc
 • lễ tưởng niệm tương tự được cử hành tại những quốc gia khác (Mỹ, Ba lan, Anh quốc, Thụy sĩ)
 • chúng ta hãy tưởng nhớ những người đã khuất và giúp đỡ thân nhân của họ đối đầu với những mất mát
 • phút lễ tưởng niệm nghiêm trang, phi chính trị và không tranh cãi về trách nhiệm

ПРИЗЫВ К МИНУТЕ МОЛЧАНИЯ В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ПАНДЕМИИ

В понедельник 22 марта исполняется один год со дня смерти первой жертвы пандемии в нашей стране. В течение последующих двенадцати месяцев более двадцати тысяч наших сограждан умерли в связи с пандемией covid-19. Многие другие жертвы, вероятно, не включены в статистику. Несомненно, что число жертв еще далеко не закрылось. 

Как граждане, публицисты и активисты, мы призываем чешское общество, чтобы вспомнило жертвы пандемии коронавируса и почтили их память минутой молчания. Мы верим, что совместное переживание горя и воспоминаний жертв позволит нашему обществу лучше и достойнее относиться к будущему, которое ждет нас после окончания пандемии. Будет много новых вызовов, с которыми нам придется научиться справляться. Но память о жертвах не должна угасать.

Мы призываем к коллективной минуте молчания в память о жертвах пандемии в полдень в понедельник 22 марта. К чествованию памяти погибших присоединится звон церковных колоколов, будет распространяться в СМИ и в социальных сетях. Если мы сможем сомкнуться к такому поминовению памяти жертв, достойно и без политических мотивов отдать дань уважения жертвам и их семьям из уст общественных деятелей, мы сможем сказать себе как обществу, что мы не допустили, чтобы безразличие к судьбе других победило. 

Мы будем благодарны за распространение этого призыва всеми, кто будет уважать тот факт, что моменты траура не связаны с поиском виновных или выделением каких-либо частичных интересов. Печаль и смерть во время пандемии из нашей коллективной памяти не сможем стереть. Минута молчания для жертв пандемии также станет символическим прощанием, которое часто не могло произойти даже в семьях погибших. Это будет также выражением благодарности за жизнь, цену которой мы осознаем сейчас больше, чем когда-либо прежде. Минуту молчания в качестве коллективного жеста мы жертвам, их семьям и самим себе должны.

Март 2021


Петр Поспихал 
Яна Градилкова 
Ян Кашпарек

 


Vičiňiben  jekh minuta čitiben pal o džene, so mule ašťal e pandemija

Pondzelkone 22. marcoste imar avla oleske jekh berš, so muľas peršo dženo ašťal e pandemija andre amari them. Tel o aver dešuduj čhon mule ašťal o nasvaľiben virovo pandemija covid – 19 aver buteder sar biš ezera amare themutne. Buteder džene, so mule ta nane irimen andro štatitiki. Hin isto, hoj o rachiben pes mek na zaphandľas andre.

Sar o themutne, o publicisti the o aktivisti vičinas le čechiko jekhetaňiben, hoj peske e pamjatka pal o džene so mule pro koronavirus te leperel the te del len paťiv minutaha čitiben. Sam iste, hoj jekhetanes predaha o pharipen the leperiben pal o džene, so mule the dela amare jekhetaňibnas feder the paťivales te džal andro avindo, so amen pal o agor pandemijake užarel. Avela andre late but neve vičiňibena, so pes mušinaha te sikhľol te ľikerel avri. Aľe e pamjatka pal o mule džene bi na kampelas avri te murdaľol.

Vičinas kijo jekhetaňibnaskeri minuta čitiben pal o džene, so mule ašťal e pandemija pro dilos pondzelkone 22. marcoste. Kije paťiv pamjatkake pal o mule džene pes pridela e cirkva, so le harangenca marena, avla buchľarďi andro mediji the pro socijalne droma. Te džanaha pes te ľikerel jekhetanes k’ajso leperiben pre pamjatka pal o džene, so mule, paťivaha the bije savore poľitickone motiva te sikhavel paťiv le dženenge, so mule the le dženenge so ačhile, andal o muj bare dženendar, šaj peske paľis phenas sar jekhetaňiben, hoj na mukhľam te khelel avri ľahostajnoca the sudba avren.

Avaha paľikerde te predena kada vičiňiben dijader savorenge, so respektinena, hoj časos pal o pharipen nane kije kada, hoj pes roden došale abo bararen makarsave kotorošne zaujmi. Pharipen the meriben andro pandemijakero časos imar andal amare goďa na laha tele. Jekh minuta čitiben pal o džene, so mule ašťal e pandemija avela, he sar simbolicko „Devleha“, so andre varesave fameľiji aňi našťi avelas. Avela tiš paľikeriben vaš o dživipen, so leskri cena andre kada časos achaľuvas buteder, sar akor. Jekh minuta čitiben sar jekhetano gestos le dženenge, so mule, le dženenge, so ačhile he peske korkorenge hin amaro adošagos.

marcos 2021

Petr Pospíchal
Jana Hradilková
Jan Kašpárek

Sdílejte výzvu!